TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI THỊT

07/07/2019

 Là người học ngoại ngữ, từ vựng tiếng Anh về các loại thịt là những kiến thức mà chúng ta phải nắm rõ. Hiểu được điều này, SAS xin phép được gửi đến các bạn bộ Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Thịt. Hãy cùng tham khảo nhé !

A

Aasvogel: con kên kên, thịt kên kên

Accentor: thịt chim chích

Aery: ổ chim ưng

Albatross: chim hải âu lớn

Alderney: 1 loại bò sữa

Alligator: cá sấu Mỹ

Anaconda: con trăn Nam Mỹ

Agouti: chuột lang aguti

Aigrtte: cò bạch

B

Beef ball: bò viên

Beef: thịt bò

Brisket: thịt ức bò

Beef tripe: sách bò

Barbecue: thịt nướng ngoài trời

Barberque pork: thịt xá xíu

Barberque duck: thịt vịt quay

Barberque rib / Barberque Sparerib: Sườn quay

Barnacle goose: tên một loại ngỗng trời

Bittern: con vạc

Black bird: thịt chim sáo

Bird’s nest: tổ yến

C

Chicken: thịt gà

Chicken breasts: ức gà

Chicken drumsticks: đùi gà

Chicken legs: chân gà

Chicken’s wings: cách gà

Cutlet: miếng thịt lạng mỏng

Cock: gà trống

Cock capon: gà trống thiến

Coch one de lait: heo sữa quay

Cow: bò cái, bò nói chung

Cold cuts ( US ): thịt nguội

Chinese sausage / Lap cheoung: lạp xưởng

D

Deer: con nai, thịt nai

Duck: con vịt, thịt vịt

Dog meat: thịt chó 

F

Fillet : thịt lưng

G

Ground meat : thịt xay
Goose / gesso : thịt ngỗng
Goat : thịt dê

H

Ham : thịt đùi ( heo )
Heart : tim
Hawk : diều hâu

K

Kidney : thận

L

Lamb : cừu
Leg of lamb : đùi cừu
Lard : mỡ heo
Liver : gan

M

Mutton : thịt cừu
Meat ball : thịt viên

P

Pigeon : thịt bồ câu
Pigskin : da heo
Pig’s legs : giò heo
Pig’s tripe : bao tử heo
Pork : thịt heo
Pork fat : mỡ heo
Pork side : ba rọi

R

Ribs : sườn (heo , bò)
Roast pork : thịt heo quay
Rabbits : thịt thỏ

S

Sausage : lạp xưởng
Sirloin : thịt lưng
Spareribs : xương sườn
Steak : thịt bít tết
Spuab : bồ câu ra ràng
Suckling pig : heo sữa

T

Tenderloin : thịt philê bò hoặc heo
Turkey : gà Tây

V

Veal : thịt bê
Venison : thịt nai

Q

Quail : chim cút

W

Wild boar : heo rừng
White meat : thịt trắng

O

Ox : bò thịt

Nguồn : Sưu tầm

Xem thêm các bài học tiếng anh giao tiếp tại đây .

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh SaiGon American

Chia sẻ bài viết
|
Copy Link