Lịch khai giảng


Khóa học Ngày khai giảng dự kiến
TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 08/01/2019 – 09/01/2019
TIẾNG ANH NGHE NÓI ( 16 – 23 ) 08/01/2019 – 09/01/2019
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI BẬN RỘN 08/01/2019 – 09/01/2019
ANH NGỮ TUỔI TEEN 08/01/2019 – 09/01/2019
LUYỆN THI IELTS 08/01/2019 – 09/01/2019