Lịch khai giảng


Khóa học Ngày khai giảng dự kiến
TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 28/05/2019 – 29/05/2019
TIẾNG ANH NGHE NÓI ( 16 – 23 ) 28/05/2019 – 29/05/2019
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI BẬN RỘN 28/05/2019 – 29/05/2019
ANH NGỮ TUỔI TEEN 28/05/2019 – 29/05/2019
LUYỆN THI IELTS 28/05/2019 – 29/05/2019