Lịch khai giảng


Khóa học Ngày khai giảng dự kiến
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC 23/07/2019 – 24/07/2019
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM 23/07/2019 – 24/07/2019
ANH NGỮ TUỔI TEEN 23/07/2019 – 24/07/2019