Lịch khai giảng


Khóa học Ngày khai giảng dự kiến
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC 17/09/2019 – 18/09/2019
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM 17/09/2019 – 18/09/2019
ANH NGỮ TUỔI TEEN 17/09/2019 – 18/09/2019