Lịch khai giảng


Khóa học Ngày khai giảng dự kiến
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC 18/11/2019 – 19/11/2019
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM 18/11/2019 – 19/11/2019
ANH NGỮ TUỔI TEEN 18/11/2019 – 19/11/2019