Lịch khai giảng


Khóa học Ngày khai giảng dự kiến
TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 02/04/2019 – 03/04/2019
TIẾNG ANH NGHE NÓI ( 16 – 23 ) 02/04/2019 – 03/04/2019
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI BẬN RỘN 02/04/2019 – 03/04/2019
ANH NGỮ TUỔI TEEN 02/04/2019 – 03/04/2019
LUYỆN THI IELTS 02/04/2019 – 03/04/2019