Lịch khai giảng


Khóa học Ngày khai giảng dự kiến
TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 20/11/2018 – 21/11/2018
TIẾNG ANH NGHE NÓI ( 16 – 23 ) 20/11/2018 – 21/11/2018
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI BẬN RỘN 20/11/2018 – 21/11/2018
ANH NGỮ TUỔI TEEN 20/11/2018 – 21/11/2018
LUYỆN THI IELTS 20/11/2018 – 21/11/2018